ABPS 2015: Akhil Bharatiya Karyakarini (Office Bearers) of RSS revised
Date: 15-Mar-2015

Akhil Bharatiya Karyakarini ( Office bearers ) of RSS has been revised in the just concluded Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha in Nagpur. The changes made are depicted in blue.

 

Pujaneeya Sarasanghachalak                             -  Dr Mohan Rao Bhagwat

 

Sarakaryavah/General Secretary                      – Suresh Bhaiyyaji Joshi

 

Sahasarakaryavah/Joint Gen Sec                            – Dattatreya Hosabale

Sahasarakaryavah/Joint Gen Sec                           – Suresh Soni

Sahasarakaryavah/Joint Gen Sec                            – Dr Krishna Gopal

Sahasarakaryavah /Joint Gen Sec                      - V Bhagaiah

 

Akhil Bharatiya Bauddhik Pramukh                 - Swata Ranjan Ji

 

Akhil Bharatiya Saha Bauddhik Pramukh       - Mukunda CR

 

Akhil Bharatiya Shareerik Pramukh                 - Sunil Kulakarni

 

Akhil Bharatiya Sah Shareerik Pramukh                - Jagadish Prasad

Akhil Bharatiya Sampark Pramukh                  - Aniruddh Deshapande

 

Akhil Bharatiya Sah Sampark Pramukh                 - Arun Kumar

Akhil Bharatiya Sah Sampark Pramukh           – Sunil Deshapande

 

Akhil Bharatiya Seva Pramukh                                – Suhas Hiremath

Akhil Bharatiya Saha Seva Pramukh                       -Ajith Mahapatra

Akhil Bharatiya Saha Seva Pramukh                       -Gunavanth Kothari

Akhil Bharatiya Vyavastha Pramukh                - Mangesh Bhende

 

Akhil Bharatiya Saha Vyavastha Pramukh      - Anil Oak

Akhil Bharatiya Prachar Pramukh                          - Dr Manmohan Vaidya

Akhil Bharatiya Saha Prachar Pramukh                 -J Nanda Kumar

Akhil Bharatiya Pracharak Pramukh                      – Suresh Chandra

Akhil Bharatiya Saha Pracharak Pramukh             - Vinod Kumar

Akhil Bharatiya Saha Pracharak Pramukh             - Advaith Charan Datta

The full list of Akhil Bharatiya Karyakrini can be found here

http://www.rss.org/knowus/Encyc/2014/8/30/980042.aspx